PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Šport

 Šport je v našej škole zatiaľ populárny, hlavne medzi mladšími žiakmi, ktorí sú veľmi aktívni vo futbale a gymnastike. Športy ako basketbal a volejbal ich veľmi nezaujímajú. Tie sú však atraktívne pre dievčatá v najvyšších ročníkoch. Tohto roku by celá škola mala opäť ožiť v športe. Dúfame, že nadviažeme na úspechy minulého školského roka a urobíme všetko, aby športové dianie neostalo iba v priestoroch našej školy, ale dostalo sa aj do povedomia širšej verejnosti. Zaželajme si teda veľa šťastia v športovom zápolení! Sme presvedčení, že nám k úspechom pomôžu aj športové aktivity, ktoré robíme v rámci záujmových krúžkov. 

A. Gencová

                                                                                         

  Viac v ďalšom čísle!!!

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009