PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Slovo na úvod

Milí priatelia!

 Jeseň nám každým dňom uberá zo slnečných lúčov a my si uvedomujeme, že nadišiel čas vrátiť sa ku kamarátom, spolužiakom, učiteľom a samozrejme ku každodenným školským povinnostiam.

Mnohí sme určite čakali na to, kedy konečne uvidíme známych, aby sme sa s nimi mohli podeliť o krásne prázdninové zážitky, ďalší zas čakáme na tie nové.

Možno sa prváci najviac tešili na nové zážitky a povinnosti, ktorými ich zamestnávajú pani učiteľky. Určite ste, milí prváci, netrpezlivo očakávali tento deň, ktorý je pred vami, ako aj tie ostatné. Prajeme vám, aby vaša cesta za všetkým novým bola pre vás potešením. Samozrejme budeme radi a uvítame, ak sa bude dariť aj nám ostatným, ktorí už nejaký ten školský rok máme za sebou. Možno bude povinností veľa, aj učivo nemusí byť ľahké a možno sa nám vôbec nebude chcieť sadnúť si k učebniciam a zošitom, ale stojí to za to.

Každý máme v sebe niečo dobré, ľudské bohatstvo, ktoré môžeme ponúknuť druhým v podobe úsmevu a porozumenia. A každý máme nejakú skrytú schopnosť, ktorou sa môžeme presadiť a získať obdiv okolia.

Škola po prázdninách ožíva a ponúka nám svoje možnosti. Určite sa spoločne budeme snažiť, aby sme sa v nej cítili dobre, a aby sme do školy prichádzali s radosťou. K tomu sa bude snažiť prispieť aj náš časopis Pavlovský školák.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009