PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

O čom sa hovorí

Tradícia sviatku Halloween je veľmi stará, siaha až do 6. storočia. Vtedy národ, ktorý si hovoril Kelti, prišiel zo severnej Európy na územie britských ostrovov. Kelti si so sebou priniesli pohanský zvyk, ktorý sa spájal s predvečerom Všetkých svätých. Halloween a jeho podoba sa v Británii udomácnila a pretrvala až do súčasnosti. Podstata tohto sviatku spočíva v ochrane ľudí pred zlými duchmi, ktorá sa od dávnych dôb realizovala tak, že ľudia si vedľa cestičiek vedúcich k ich domovom dávali tekvice so sviečkami a oblečení do kostýmov rôznych strašidiel odháňali zlých duchov. Podľa tradície v túto októbrovú noc, ako jedinú v roku, na Zem prichádzajú duše zomretých so všelijakými nástrahami. Proti nim má pôsobiť svetlo vychádzajúce z tekvíc. V súčasnosti sa tento sviatok, hlavne v americkom prostredí, chápe ako sviatok detí. Deti obchádzajú svojich susedov a známych, za čo dostávajú rôzne sladkosti a drobnosti. Domy sú vyzdobené lampiónmi a farebnými svetlami. Halloween dnes patrí medzi najobľúbenejšie sviatky.

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009