PAVLOVSKÝ ŠKOLÁK

Na slovíčko

Naša škola v septembri tohto školského roka prijala žiaka Jarka Goriľa, ktorý ako desaťmesačný odcestoval so svojimi rodičmi do USA. Žil v meste Greenwill, kde navštevoval základnú školu. Členkám ŽPŠ poskytol veľmi zaujímavé informácie o vyučovaní v Greenwile.

 

Od prvého po piaty ročník žiakov učí všetky predmety jeden učiteľ. V triede je 20–40 žiakov, každý žiak sedí sám. Učebnice žiaci nechávajú v triedach, domov si ich nosia iba vtedy, ak potrebujú vypracovať domáce úlohy.

Žiaci nie sú hodnotení známkou, ale bodmi od A do U. Vyučovanie trvá od 8.00 hod. do 14.30 hod. Žiaci majú jednu prestávku. Do školy ich vozí školský autobus – zdarma a tiež zdarma dostávajú obedy.

 Rozvrh hodín nie je stály, ale mení sa podľa toho, čo žiaci potrebujú. Žiaci v škole nevystrájajú, nekradnú, nebijú sa. Ak niektorý žiak poruší tieto pravidlá, je presunutý do nápravno-výchovného zariadenia.

V našej  škole vysoko hodnotí prístup učiteľov k žiakom. I keď má problémy s vyjadrovaním a písomným prejavom, rád sa učí prírodopis a anglický jazyk.

 

Jarkovi želáme v našej škole veľa úspechov a dobrých kamarátov!

 

 

Ešte niečo o Amerike

V poslednom čase zaznamenávajú rôzne agentúry a cestovky hromadnú „emigráciu“ Slovákov do celého  sveta. Ide v celku o dobre pochopiteľné dôvody: zárobok, zvedavosť, spoznať nových ľudí, krajiny. Prinášame vám tieto postrehy a zistenia.

Prvým zistením je, že tak, ako existuje luxusná zlatá Amerika, existuje aj špinavá Amerika. Druhým zistením je maximálna ochrana a bezpečnosť detí a žien. Tretie zistenie – zmixovaná krajina ľudí rôznych národností.

Ľudia: obézni  > chudí, neupravení > upravení, príjemní > nepríjemní, priateľskí > nepriateľskí, európska neznalosť> európska znalosť

Jedlo: základ tvorí hamburger, coca-cola s ľadom a všetko ostatné, z čoho sa priberá. S čím sa určite v slovenských reštauráciách nestretnete sú dvojité porcie jedla s litrovými nápojmi, ktoré vám automaticky dolievajú po odpitej polovičke z nápoja, bez ďalšieho účtovania.

Možnosti: má ich každý, kto je odvážny. Študenti v preoblečení za čašníkov zarábajú 7 UDS/hod.+ tringelt pohybujúci sa v rozmedzí 3-10 UDS v závislosti od vášho pekne sa usmievajúceho ksichtíka.

Rozdiely v porovnaní so SR: vesmírne

 

 
© PhDr. Martina Horňáková, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2008-2009